7 VITE GARANCI

PYETJE DHE PËRGJIGJE
? NË CILIN AUTOMJET VLEN GARANCIA 7-TË VJEÇARË?
PËRGJIGJE:
Garancia 7-të vjeçare vlen në të gjitha automjetet personale.
? A ËSHTË GARANCIA TË CILËN E JEP PRODHUESI APO GARANCIA TË CILËN E OFRON SHITËSI LOKAL?
PËRGJIGJE:
Kjo garanci nuk është si garancitë e tjera të jashtme, siç janë kompanitë e sigurimeve apo shitësit lokal. Kjo është një garanci e përgjithshme e fabrikës që vlen nga dita e parë e deri në ditën e fundit të vitit të shtatë.
? A EGZIOSTON KUFIZIMI NE KILOMETRAT E PËRSHKUARA?
PËRGJIGJE:
Garancia jonë më e gjatë në treg në tre viteve të para nuk ka kufizime kilometrazhi. Gjatë periudhës së garancisë (7 vjeçare) kufiri i kilometrazhit është 150,000 km.
? A KA NDONJË KOMPONENT I CILI NUK ËSHTË I PËRFSHIRË NË GARANCINË 7-TË VJEÇARE?
PËRGJIGJE:
Disa pjesë të automjetit kanë jetëgjatësinë e tyre natyrore dhe garancia mbulon ato për një kohë më të shkurtër. Këto janë bateria, kyçja apo instalimi disa pjesëve nga mekanikët e autorizuar të Kia-së (12 muaj pa limit kilometrash), sistem audio, navigacion dhe lidhje të tjera audio (36 muaj ose 100,000 km) dhe ndriçimi (60 muaj ose 150,000 km). Garancia nuk mbulon materialet konsumuese.
? SI MUNDET PRODHUESI I AUTOMOBILAVE TË JEPË GARANCI PËR 7-TË VITE/150,000 km?
PËRGJIGJE:
Për shkak të cilësisë së jashtëzakonshme të prodhimit, Kia ka ofruar këtë lloj garancie të jashtëzakonshme, në një mënyrë, veçant, unike në tregun europian.
? A ËSHTË E MUNDUR TRANSFERIMI I GARANCISË TEK PERSONAT TJERË
PËRGJIGJE:
Po, krejtësisht. Pra, nëse shisni automjetin pas nji kohe, për shembull, 5 vjet të përdorimit, automjeti do të ketë ende një garanci 2-vjeçare.
? ÇFARË ËSHTË GARANCI PËR RRËSHQITJEN?
PËRGJIGJE:
Të gjitha makinat tona përsonale të gjeneratës së re janë të siguruar për 7 vjet.
Kushtet e garancisë janë të shënuara, në broshurën e garancisë së automjetit ose te cili do ofrues të servisit të autorizuar.